Archív Archív

Archív zápisníc Obecného zastupiteľstva a uznesenia

 

Rok 2018

 Zápisnica OZ zo dňa 27.12.2018

 Zápisnica z ustanovujúceho OZ zo dňa 06.12.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 14.11.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 11.10.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 12.7.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 25.5.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 5.4.2018

 Zápisnica  OZ zo dňa 5.3.2018

 

Rok 2017

 Zápisnica  OZ zo dňa 6.12.2017

 Zápisnica  OZ zo dňa 19.10.2017

 Zápisnica  OZ zo dňa 24.8.2017

 Zápisnica  OZ zo dňa 20.6.2017

 
 

Rok 2016

 Zápisnica OZ zo dňa 7.12.2016

 Zápisnica OZ zo dňa 10.11.2016

 Zápisnica OZ zo dňa 23.8.2016

 Zápisnica OZ zo dňa 08.06.2016

 Zápisnica OZ zo dňa 14.04.2016

 Zápisnica OZ zo dňa 28.01.2016

Rok 2015

 Zápisnica OZ zo dňa 02.12.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 30.09.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 25.06.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 28.05.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 09.04.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 02.03.2015

 Zápisnica OZ zo dňa 13.01.2015

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Domaňovce

Rok 2014

 Zápisnica OZ zo dňa 15.09.2014

 Zápisnica OZ zo dňa 01.05.2014

Rok 2013

 Zápisnica OZ zo dňa 12.10.2013

 Zápisnica OZ zo dňa 13.06.2013

 Zápisnica OZ zo dňa 23.04.2013

 Zápisnica OZ zo dňa 08.04.2013

Rok 2012

 Zápisnica OZ zo dňa 31.12.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 24.09.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 28.08.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 19.07.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 14.06.2012

 Zápisnica OZ zo dňa 09.03.2012