Súhrnné správy

 Súhrnná spáva o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 3.Q.2013

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 4.Q.2013

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 1.Q.2014

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 2.Q.2014

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 3.Q.2014

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 4.Q.2014

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 1.Q.2015

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 2.Q.2015

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 3.Q.2015

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 4.Q.2015

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € 1.Q.2016

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 2.Q.2016

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 3.Q.2016

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 4.Q.2016

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 1.Q.2017

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 2.Q.2017

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 3.Q.2017

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 4.Q.2017

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 1.Q.2018

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 2.Q.2018

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 3.Q.2018

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € 4.Q.2018