Obec Domaňovce

 

Obec Domaňovce sa nachádza na strednom Spiši, blízko miest Levoča, Spišská Nová Ves, 5 km na juhozápad od Spišského hradu a Spišskej Kapitule. Rozloha obce je 1283 ha, s počtom obyvateľom čisto slovenského pôvodu je v strede medzi spišskými obcami. V roku 1997 žilo v obci 870 obyvateľov.

Domaňovce majú jednu zvláštnosť, sú pekne usporiadanou dedinou. Vyše 230 domov je v dvoch radoch okolo hlavnej cesty v dĺžke 1 km a v dvoch radoch okolo potoka, tečúceho stredom obce.
 

Obec leží na spojnici dvoch hlavných cestných ťahov Spišská Nová Ves – Krompachy a Levoča – Spišské Podhradie. Poloha obce je výhodná z hľadiska ekonomicko-dopravného a tiež má význam pri rozvoji cestovného ruchu a turizmu.
 

Obec Domaňovce má vybudovanú TKRplynofikáciu (od roku 1996) a rozostavanú ČOV (čističku odpadových vôd) a kanalizáciu. Taktiež obec ponúka možnosti na IBV. Budova obecného úradu so spoločenskou sálou, obchodom a pohostinstvom je pod jednou strechou.

Obecné symboly

K posledným významným udalostiam v dejinách obce patrí schválenie obecných symbolov v roku 1993:

ERB OBCE
 
Erb vychádza z historickej pečate obce z roku 1788 a tvorí ho: V červenom štíte zlatý strieborne odetý sv. Štefan Prvomučeník, patrón domaňovského chrámu, so striebornou skalou v pravej ruke.
 
 
           VLAJKA OBCE
 
Vlajka obce vychádza zo sfarbenia erbu a pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v bielej, červenej a žltej farbe, pričom stredný pruh oproti ostatným má dvojnásobnú šírku. Pomer strán má 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky.
 
 
                                 PEČAŤ OBCE
 
Pečať obce je okrúhla o priemere 36 mm. Stred pečate vypĺňa obecný symbol, okolo ktorého je legenda OBEC DOMAŇOVCE.
 
 
 
 
Uvedené obecné symboly sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod č. HR-27/93.

 

Základné informácie  

Samosprávny kraj:

Okres:

Región:

Počet obyvateľov:

Rozloha:

Prvá písomná

zmienka:

Prešovský

Levoča

Spišská Občina

930

1 283 ha

 

z. r. 1258

 

 

Národnosť Podiel v %

slovenská

rómska

česká

poľská

nezistená

88,91

3,38

0,11

0,11

7,50