Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Domaňovce

Adresa:

Domaňovce 30

053 02 Spišský Hrhov

Vedúca ŠJ: Agnesa Rochová

Hlavná kuchárka: Miroslava Lukáčová

Pomocná sila: p. Bednárová

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Domaňovce je účelovým zariadením, ktoré je súčasťou školy s právnou subjektivitou, poskytuje uzavretý typ stravovania. Počet zamestnancov ŠJ 2 + vedúca zariadenia školského stravovania.

Stravovanie je poskytované predovšetkým pre žiakov a detí Základnej školy s materskou školou Domaňovce, ale aj pre zamestnancov ZŠ a MŠ a pre zamestnancov OcÚ Domaňovce. V školskej jedálni sa môžu taktiež stravovať aj obyvatelia Domaňoviec poberajúci starobný dôchodok, pričom obec týmto občanom poskytuje príspevok na stravu v hodnote 0,40 €/obed.

Jedálny lístok sa zostavuje jeden týždeň vopred v zmysle dodržiavania hygienických predpisov a materiálno - spotrebných noriem. Pri zostavovaní jedálneho lístka je kladený dôraz na zloženie nutričnej hodnoty stravy, vyváženosť jednotlivých potravín, ale aj na obľúbenosť niektorých jedál u detí aj dospelých.

Nájdete ho tu.

 

Cena obeda:

Pre MŠ: 1,37 € 

Pre ZŠ: 1,08 €

Pre zamestnancov ZŠ s MŠ, OCÚ: 2,60 €

Pre dôchodcov: 2,60 € (z toho OcÚ 0,40€, donáška za obed +0,10€ ) = 2,30 €

 

Organizácia režimu stravovania:

Výdaj obedov od 11:30 – 12:00