Občianska vybavenosť v obci Domaňovce

  • obec má čiastočne vybudovanú ČOV (čističku odpadových vôd), ktorá sa bude rozširovať,
  • taktiež má rozostavanú kanalizáciu
  • prevádzkuje TKR (televízny káblový rozvod),
  • obec je správcom miestnych komunikácií 4. triedy v celkovej dĺžke: 4,6 km
  • správcom miestnych komunikácií 3. triedy (hlavná cesta - ulička a kolónia) v celkovej dĺžke cca 1 km je Prešovský samosprávny kraj, ktorý túto správu zabezpečuje prostredníctvom vlastnej organizácie - Správa a údržby ciest PSK