Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Od 1.6.2022 má obec Domaňovce novú oficiálnu web stránku http://domanovce.sk . Všetky potrebné informácie sa dozviete už len na uvedenej web stránke.

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Ponuka sociálnych služieb Ponuka sociálnych služieb

Rekonštruckia centrálnej časti obce Domaňovce - Amfiteáter Rekonštruckia centrálnej časti obce Domaňovce - Amfiteáter

Zbierka na charitu Zbierka na charitu

Obec Domaňovce v rámci Projektu: vybavenie kultúrneho domu na spoločenské podujatia, Dotačná schéma: Mikroprogram (výzva zastupiteľstva), Rozpočtový program: 2.2 - KULTÚRA zakúpila do kultúrneho domu 100ks banketových stoličiek Economic Line EXPERT a 16 ks skladacích viacúčelových konferenčných a banketových stolov. 

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Poď sa očkovať Poď sa očkovať

KALENDÁR

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE