Základná škola s materskou školou Domaňovce 

Pôvodný stav budovy ZŠZákladná škola v Domaňovciach sa nachádza v centre obce, ktorá sa stavala v rokoch 1966 - 1969. Budova starej školy bola prerobená na materskú školu v roku 1971. 

V súčasnosti je budova základnej školy jednoposchodová a na jej prízemí sa nachádza materská školy. Súčasťou budovy je školský dvor s preliezkami a záhrada na športové účely.

Zrekonštruovaná budova ZŠ

Dobré meno získali Domaňovce aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu v MŠ a ZŠ (1.-4. ročník), ktoré sú dnes integrované v zrekonštruovanej budove ZŠ s dobrým materiálno - technickým vybavením. Základnú školu v školskom roku 2015/2016 navštevuje 32 žiakov a materskú školu 39 detí.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www. zsdomanovce.edupage.org

Kontakty

Riaditeľka školy :

PaedDr. Tatiana Bazárová

Zástupkyňa RŠ pre MŠ:

Mgr. Lenka Kočišová

Názov: ZŠ s MŠ Domaňovce 30
Email: zsdomanovce@gmail.com
Tel.:

053 449 21 84,

0910 918 177

Adresa:

Domaňovce 30, 

053 02 Sp. Hrhov

IČO: 42083460
DIČ:

2022636858