Hlásenia porúch Hlásenia porúch

Porucha verejného osvetlenia

Hláste na Obecnom úrade: +421 53 449 21 80 (počas pracovnej doby)

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach našej obce.

 

Porucha dodávky elektrickej energie

Hláste na: 24 h Poruchová služba 0800 123 332

Poruchová služba je vám k dispozícií nonstop 24 hodín denne.

Na bezplatnom čísle Poruchovej služby vám nonstop 24 hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijímajú hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

 

Porucha dodávky plynu

Hláste na: 24 h Poruchovú linku 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP a RWE (Modrý plyn) - distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP - distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
 Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

 

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

 

MC Bratislava

MC Košice

Adresa

Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava

Rozvojová 6
040 11 Košice

Poruchová linka

0850 111 727
0850 111 727