Kultúra

Kultúrny, spoločenský a náboženský život, ktorý organizuje Obecný úrad, Základná škola s materskou školou v Domaňovciach a Rímskokatolícka cirkev sa navzájom dopĺňa na prospech všetkých jej občanov. Na cirkevných a spoločenských podujatiach vystupuje domáci zmiešaný spevácky zbor- mužov, žien a detí. Aktívna je detská spevácka skupina, ktorá pravidelne spieva na detských sv. omšiach, akadémiách. 

Obec spravuje spoločenskú sálu s kapacitou 100 miest v zmodernizovanom Kultúrnom dome. Sála má kvalitne zariadenú kuchyňu a využíva sa na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, svadby, oslavy jubilejných príležitostí, pravidelné Štefanské plesy, Fašiangové karnevaly, divadelné a iné predstavenia a prezentačné akcie. V kultúrnom dome sa nachádza tiež knižnica, informačné centrum, prevádzka kaderníctva, Obecný úrad a spoločenská zasadacia miestnosť.

V obci pôsobí Občianske združenie Krajne kliny od roku 2003, ktoré zastrešuje folklórny súbor Domaňovčan a Turistický klub.  Obec reprezentuje aj známa hudobná skupina TINO. 

Divadlo má v obci dlhoročnú tradíciu. Ochotnícke divadlo pod vedením učiteľských párov Draveckovcov, Malinovcov a Frankovcov sa dostalo na takú úroveň, že sa úspešne prezentovalo vo svojej kategórii na okresných a vyšších súťažiach. V posledných desiatich rokoch táto činnosť stagnuje.

 

Z histórie

V roku 1959 bolo v obci Domaňovce založené kino. Avšak v polovici 80-tych rokov záujem o kino celkom upadol. Zo spoločenských organizácií v obci pomerne dobre pracovala od 2. polovice 60-tych rokov do 80-tych rokov organizácia mládeže, Československý červený kríž a Slovenský zväz žien. Od roku 1969 je založená v obci pobočka Podporného pohrebného združenia. V rokoch 1974-1990 značnú aktivitu vyvíjal aj Zbor pre občianske záležitosti. 

 

Šport

Šport mal v obci tradíciu len vo futbale. Svoju históriu začal v Domaňovciach roku 1932. V tomto roku totiž priniesol do dediny prvú futbalovú loptu Pavol Roch. V roku 1938 založil futbalovú jedenástku. Organizovaná nikde nebola, nemala ani poriadne futbalové ihrisko. Hrali sa len priateľské zápasy. Najväčšie úspechy v okresných súťažiach boli v rokoch 1970-1982. V troch družstvách bolo až 120 členov: dospelých, dorastencov a žiakov. Telovýchovnú jednotu „Družstevník“ Domaňovce od roku 1961 podporovalo JRD.

Kratšie trvanie mali športové oddiely turistiky a stolného tenisu, no v roku 2015 bol obnovený turistický klub v obci Domaňovce. Ďalším predpokladom športového ducha obyvateľov obce Domaňovce je aj opätovné fungovanie športu v stolnom tenise. 
 

 

Stolný tenis

Stolný tenis sa v obci po prvýkrát začal hrávať v 80-tych rokoch. Do súťaže bolo prihlásené družstvo mužov s týmito hráčmi: Ján Gonda, Štefan Duľa, Jozef Duľa, Jozef Ruman, Ing. Martin Kočiš, Ing. Marián Grzyb, Peter Ružbacký.

Po necelých 4 desaťročiach sa vracia súťažný stolný tenis späť do obce Domaňovce. Veľkým štartovacím mostíkom bolo každoročné usporiadanie „Memoriálu Ing. Martina Kočiša“, ktorý sa pravidelne koná začiatkom nového roka a teší sa veľkému záujmu. Začiatkom roku 2016 to už bude jeho 5.ročník. Napriek tomu až 31.08.2014 sme prihlásili do súťaže stolnotenisový oddiel klubu ŠK 1951 SNV Domaňovce, ktorý riadi ObSTZ (Oblastný stolnotenisový zväz Spiš).

Aktívni hráči:

Z ľava: Ján Lukáč, ml., Marek Ruman, Rudolf Topoli, Miroslav Farkašovský, Marek Geletka, Matej Roch, Ján Lukáč, st.

Pôsobenie stolnotenisového klubu môžete sledovať na stránkach www.dugi.sk a www.vsstz.sk alebo sa prísť osobne pozrieť na domáce zápasy.