Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

RSS

 

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je špeciálny formát pre zlučovanie správ a obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných blogov. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe.

 

Odoberať oznamy z portálu obce