Oznamy Oznamy

Späť

Zber nebezpečného odpadu v dňoch 21.06.2022 - 22.06.2022

Zber nebezpečného odpadu v dňoch 21.06.2022  -  22.06.2022

od 8.00 hod. do 16.00 hod.

 

Patrí sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné lástky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre